2 سپتامبر, 2021

نظر سنجی مشتریان

تا کنون از خدمت پس از فروش کورس استفاده کرده اید؟
در صورتیکه جواب شما مثبت می باشد تعداد دفعات مراجعه را مشخص کنید :
دید مثبتی به خدمات دارید؟
محصولات را به کسی دیگر توصیه می کنید؟
آیا قبل از مراجعه به نمایندگی از نحوه و ساعت پذیرش اطلاع داشتید ؟
آیا کلیه ایرادات ثبت شده توسط نمایندگی رفع گردید؟
آیا قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات دستگاه شما در مرکز خدمات موجود بود؟
به نظر شما آیا هزینه پرداختی متناسب با اقدامات انجام شده می باشد؟
یا از نزدیکی نمایندگی مجاز و در دسترس بودن آن راضی هستید؟
آیا از نحوه برخورد تعمیرکاران و پاسخگویی آنها راضی هستید؟
نحوه پذیرش محصولات برای گارانتی
تحویل به موقع
مدت زمان انجام تعمیرات
نحوه برخورد کارکنان
نحوه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات
صداقت کارکنان (در توضیح عیوب و تعمیرات)
دقت کارکنان در شنیدن مشکلات و انجام تعمیرات
پاسخگو بودن کارکنان