نظر سنجی مشتریان

تا کنون از خدمت پس از فروش کورس استفاده کرده اید؟
Total Votes : 12
در صورتیکه جواب شما مثبت می باشد تعداد دفعات مراجعه را مشخص کنید :
Total Votes : 3
دید مثبتی به خدمات دارید؟
Total Votes : 4
محصولات را به کسی دیگر توصیه می کنید؟
Total Votes : 2
آیا قبل از مراجعه به نمایندگی از نحوه و ساعت پذیرش اطلاع داشتید ؟
Total Votes : 3
آیا کلیه ایرادات ثبت شده توسط نمایندگی رفع گردید؟
Total Votes : 0
آیا قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات دستگاه شما در مرکز خدمات موجود بود؟
Total Votes : 1
به نظر شما آیا هزینه پرداختی متناسب با اقدامات انجام شده می باشد؟
Total Votes : 1
یا از نزدیکی نمایندگی مجاز و در دسترس بودن آن راضی هستید؟
Total Votes : 0
آیا از نحوه برخورد تعمیرکاران و پاسخگویی آنها راضی هستید؟
Total Votes : 0
نحوه پذیرش محصولات برای گارانتی
Total Votes : 0
تحویل به موقع
Total Votes : 0
مدت زمان انجام تعمیرات
Total Votes : 0
نحوه برخورد کارکنان
Total Votes : 0
نحوه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات
Total Votes : 0
صداقت کارکنان (در توضیح عیوب و تعمیرات)
Total Votes : 0
دقت کارکنان در شنیدن مشکلات و انجام تعمیرات
Total Votes : 0
پاسخگو بودن کارکنان
Total Votes : 0
وضعیت نگهداری از اموال شما
Total Votes : 0
سهولت دسترسی به واحد گارانتی
Total Votes : 0